Kapsam

Süt ve süt ürünleri istatistikleri aylık anketi sadece ticari olarak faaliyet gösteren çiğ süt ve kremayı girdi olarak kullanan sanayinin NACE Rev. 2 sınıflamasına göre 10.51 başlığı altında faaliyet gösteren entegre süt işletmelerine uygulanmaktadır. Kapsam tüm Türkiye'dir ve derlenen veriler Türkiye bazında yayımlanmaktadır.

Yukarı