Sınıflamalar

Su ve Atıksu İstatistikleri
Veriler OECD/EUROSTAT iç sular soru kağıdına uygun olarak su istatistikleri çerçevesinde, çevresel veri ve göstergeler veri setine uygun derlenmektedir.

Atık İstatistikleri
Veri OECD/EUROSTAT–Atık istatistikleri çerçevesinde, çevresel veri ve göstergeler veri setine uygun derlenmektedir. Avrupa Atık İstatistikleri Yönetmeliği (No 2150/2002) gereğince Avrupa Atık Kataloğu (EWC) ile atık listesinin (LoW) entegre olmuş son hali kullanılmaktadır.

Yukarı