Tarihçe

Kurumumuz Maden İşleri Genel Müdürlüğüne (MİGEM) üretim beyan eden maden ocaklarından veri derleyerek 2010 yılından itibaren her iki yılda bir Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri’ni yayınlamaktadır.

Yukarı