Soru Kağıdı

Soru kağıtları ulusal ve uluslararası veri ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmaktadır. Her alan uygulama dönemi öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında soru kağıtları gözden geçirilmekte, cevaplayıcı yükü de dikkate alınarak ve diğer ülke soru kağıtları incelenerek mümkün olan sadeleştirme ve eklemeler yapılmaktadır. Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistiklerine ilişkin genel olarak derlenen bilgiler aşağıda sıralanmıştır:

  • kaynaklarına göre temin edilen su miktarı,
  • kullanım amacına göre tüketilen su miktarı,
  • alıcı ortamına ve arıtılma durumuna göre deşarj edilen atıksu miktarı,
  • atıksu arıtma tesisi tipi, sayısı, kapasitesi, arıtılan atıksu miktarı,
  • arıtma çamur miktarı,
  • arıtma çamuru kullanım ve bertaraf yöntemi,
  • oluşan atık miktarı,
  • geri kazanılan atık miktarı ve geri kazanım yöntemleri,
  • bertaraf edilen atık miktarı ve bertaraf yöntemleri,
  • atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri özellikleri (lisans durumu, kapasitesi, işletmeye girdiği yıl vs.)
Yukarı