Kayıt Bilgisi

Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri kapsamında 2016 referans yılında toplam 5 684 maden ocağına web ortamında anket uygulanmıştır.

Yukarı