Kapsam

Referans yıla ait MİGEM’e üretim bilgisi veren ve yeni ruhsat alan tüm maden işletmeleri anket kapsamındadır. Sadece zenginleştirme yapan işletmeler ise kapsam dışıdır. Belirtilen anket çalışması ile kaynaklarına göre temin edilen su miktarı, alıcı ortamlara göre deşarj edilen atıksu miktarı, atıksuyun arıtılma durumu, işletmelerde bulunan evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisi tipi, kapasitesi, arıtılan atıksu miktarı ve atık tipine göre, tehlikeli ve tehlikesiz detayında oluşan evsel ve endüstriyel atık miktarı ve bertaraf yöntemleri derlenmektedir.

Yukarı