Amaç

Ulusal ve uluslararası veri ihtiyaçları doğrultusunda maden işletmelerinin temin ettikleri su miktarı, arıtılma durumuna göre deşarj ettikleri atıksu miktarı, arıtma tesisi sayıları ve teknik özellikleri, bertaraf ve geri kazanım yöntemlerine göre atık miktarı bilgilerini derlemek ve kullanıcılara sunmaktır.

Yukarı