Veri Kılavuzu

Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri üretiminde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tanım, kapsam ve sınıflamaları, uluslararası yönetmelikler, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmaktadır. Kurumumuz 2010 yılından itibaren OECD/EUROSTAT çevresel veri ve göstergeler setine uyumlu olarak Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri konusunda veri üretmektedir.

Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri anket yoluyla maden ocaklarından derlenmektedir. Bu ankette temel olarak kaynaklarına göre temin edilen su miktarı, alıcı ortamlara göre deşarj edilen atıksu miktarı, atıksuyun arıtılma durumu, işletmelerde bulunan evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisi tipi, kapasitesi, arıtılan atıksu miktarı ve atık tipine göre, tehlikeli ve tehlikesiz detayında oluşan evsel ve endüstriyel atık miktarı ve bertaraf yöntemlerine ilişkin sorular sorulmaktadır.

Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri kapsamında sunulan mikro veride yer alan değişkenler aşağıda belirtilmiştir:

Mikro Veride Yer Alan Değişkenler

REFERANS_YIL
KURUM_KEY
KAYIT_NO
AKTIF_CALISMA_GUN
KAPASITE_ARITMATESIS
ARITILAN_ATIKSU_MIKTAR
ARITMA_TESIS_TIP
ARITILAN_ATIKSU_TIP

ATIK_NITELIK
ATIK_TOPLAM_MIKTAR
ISYERI_BUNYE_MIKTAR
SATMA_HIBE_ETME_MIKTAR
ATIK_ISLEM_ATIK_MIKTAR
ATIK_ISLEM_TESIS_ICI
ATIK_TIP
ATIK_ISLEM_ATIK
ATIK_ISLEM_DEKAPAJ
DEKAPAJ_MIKTAR

ARITMA_DURUM
DESARJ_MIKTAR
DESARJ_ATIKSU_TUR
ALICI_ORTAM

TEMIN_MIKTAR
KAYNAK_TUR

Yukarıda belirtilen değişkenler için kullanılan kodların ne anlama geldiğini kod listesinden görebilmek için aşağıdaki linkleri tıklayarak sınıflama sunucusunda bulunan Global Repository Codes’a (TÜİK için geliştirilmiştir) veya Standard Kod Listeleri’ne (TÜİK için geliştirilmiştir) giriniz.


Global Repository Codes (TÜİK için geliştirilmiştir)

Standard Kod Listeleri (TÜİK için geliştirilmiştir)

Yukarı