Kayıt Sayısı: 481 154

15+ Yaş Kişi Sayısı: 348 380

Anket Yapılan Hanehalkı Sayısı: 129 266

Yukarı