Türkiye İstatistik Kurumu, Konut Satış İstatistikleri, Ağustos 2020

Sayı: 33883           15 Eylül 2020           Saat: 10:00

Konut Satış İstatistikleri, Ağustos 2020
Teknik bilgi için: Z. Göktuğ TAMZARALIOĞLUBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 39Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: goktug.tamzaralioglu@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr