Türkiye İstatistik Kurumu, Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri, 2019

Sayı: 33714           20 Mart 2020           Saat: 10:00

Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri, 2019
Teknik bilgi için: Vedat MERTBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 78 90Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: vedat.mert@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr