Türkiye İstatistik Kurumu, Motorlu Kara Taşıtları, Haziran 2020

Sayı: 33654           29 Temmuz 2020           Saat: 10:00

Motorlu Kara Taşıtları, Haziran 2020
Teknik bilgi için: Erkan ERŞENBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 77 92Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: erkan.ersen@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr