Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel), 2019

Sayı: 33594           15 Eylül 2020           Saat: 10:00

Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel), 2019
Teknik bilgi için: Murat KARAKAŞBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 77 60Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: murat.karakas@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr