Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Güven Endeksi, Şubat 2019

 
Sayı: 30918

20 Şubat 2019

Saat: 10:00

 

Tüketici Güven Endeksi, Şubat 2019
Teknik bilgi için: ARZU ERATAKBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 03Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: arzu.eratak@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr