Türkiye İstatistik Kurumu, Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2019

 
Sayı: 30892

02 Eylül 2019

Saat: 10:00

 

Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2019
Teknik bilgi için: MEHMET ILGARBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 55Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: mehmet.ilgar@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr