Türkiye İstatistik Kurumu, Konut Satış İstatistikleri, Nisan 2019

 
Sayı: 30877

16 Mayıs 2019

Saat: 10:00

 

Konut Satış İstatistikleri, Nisan 2019
Teknik bilgi için: Z. Göktuğ TAMZARALIOĞLUBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 39Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: goktug.tamzaralioglu@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr