Türkiye İstatistik Kurumu, Su Ürünleri, 2018

 
Sayı: 30697

12 Haziran 2019

Saat: 10:00

 

Su Ürünleri, 2018
Teknik bilgi için: FETHİ ŞABAN ÖZBEKBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 78 84Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: fethi.ozbek@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr