Türkiye İstatistik Kurumu, Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2018

 
Sayı: 30652

31 Ocak 2019

Saat: 10:00

 

Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2018
Teknik bilgi için: Eyüp Mehmet DİNÇBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 75 92Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: mehmet.dinc@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr