Türkiye İstatistik Kurumu, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2018

 
Sayı: 30640

30 Mayıs 2019

Saat: 10:00

 

Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2018
Teknik bilgi için: Özgür HEMDİLBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 78 11Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: ozgur.hemdil@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr