Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Yurt İçi Turizm, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2018

 
Sayı: 30603

06 Şubat 2019

Saat: 10:00

 

Hanehalkı Yurt İçi Turizm, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2018
Teknik bilgi için: Emel URALBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 95Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: emel.ural@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr