Türkiye İstatistik Kurumu, Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar), 2017

 
Sayı: 30570

19 Haziran 2018

Saat: 12:00

 

Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar), 2017
Teknik bilgi için: Dr. Cem BAŞBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 05 06Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: cembas@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr