Türkiye İstatistik Kurumu, Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2017

 
Sayı: 27844

10 Eylül 2018

Saat: 10:00

 

Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2017
Teknik bilgi için: Sibel BAŞTÜRK TARHANBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 05 39Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: sibel.basturk@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr