Türkiye İstatistik Kurumu, Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2017

 
Sayı: 27610

05 Aralık 2018

Saat: 10:00

 

Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2017
Teknik bilgi için: Bora BORANLIOĞLUBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 93Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: boraboranlioglu@ tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr