Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Sağlık Araştırması, 2016

 
Sayı: 24573

31 Mayıs 2017

Saat: 10:00

 

Türkiye Sağlık Araştırması, 2016
Teknik bilgi için: Mehmet GÜNALBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 06 15Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: mehmetgunal@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr